Δημιουργήστε έσοδα από τα ιστολόγια και τα gadget σας: Συμβουλές ειδικών SEO, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάρκετινγκ συνεργατών

Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι Όροι διέπουν τη δυνατότητά σας να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε όλο το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο https://geektekies.com (εφεξής η «Υπηρεσία»). Η Υπηρεσία λειτουργεί από την GeekTekies Marketing and Blogging (αναφέρεται επίσης ως “εμείς”, “εμείς” ή “μας”).

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να συμφωνήσετε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό το έγγραφο, καθώς και με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες και πολιτικές που έχουμε ή ενδέχεται να δημοσιεύσουμε στο μέλλον.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε προσεκτικά τη συμφωνία προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιασδήποτε πτυχής των Υπηρεσιών μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων που ορίζονται στη Συμφωνία, δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Άυλα δικαιώματα

Η συμφωνία δεν σας παρέχει δικαιώματα ιδιοκτησίας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από εμάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η GeekTekies Marketing και οι δικαιοπάροχοι της διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα σε και σε τέτοια ιδιοκτησία.

Υπηρεσίες τρίτων

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων, οι οποίες είναι υπηρεσίες, προϊόντα, λογισμικό, ενσωματώσεις ή εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί από κάποιον άλλο εκτός από τον Πάροχο.

Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων, κατανοείτε ότι:

  • Η χρήση από εσάς υπηρεσιών τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν φέρουμε ευθύνη ή ευθύνη έναντι κανενός για ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτων.
  • Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται σε ή μέσω αυτών των τοποθεσιών ή υπηρεσιών.

Πενήντα

Εάν χρειάζεστε λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών μας, πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και θα είστε υπεύθυνοι για αυτές. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και να διατηρήσετε την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασής σας.

Είναι δική σας ευθύνη να διατηρήσετε την ασφάλεια του λογαριασμού που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην Υπηρεσία. Απαγορεύεται η κοινοποίηση ή η κακή χρήση των στοιχείων σύνδεσής σας. Εάν ανακαλύψετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας ή οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως.

Ολοκλήρωση

Έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τη χρήση των Υπηρεσιών μας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση, και η ενέργεια θα έχει άμεση ισχύ.

Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τη Συμφωνία ή τον λογαριασμό μάρκετινγκ GeekTekies, μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Όλα τα μέρη της Συμφωνίας που προορίζονται να επιβιώσουν από την καταγγελία θα επιβιώσουν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων ιδιοκτησίας, των δηλώσεων αποποίησης εγγύησης, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης.

Προειδοποίηση

Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται “ως έχουν” και “ως έχουν” διαθέσιμες. Η GeekTekies Marketing και οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της αποποιούνται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

Η GeekTekies‘s Marketing και οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της δεν εγγυώνται ότι οι Υπηρεσίες μας θα είναι χωρίς σφάλματα ή ότι η πρόσβαση σε αυτές θα είναι συνεχής ή αδιάλειπτη. Κατανοείτε ότι κατεβάζετε περιεχόμενο ή υπηρεσίες από τις Υπηρεσίες μας με δική σας διακριτική ευχέρεια και ευθύνη.

Τόπος δικαιοδοσίας και εφαρμοστέο δίκαιο

Εκτός από όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Συμφωνία και κάθε χρήση ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας θα διέπονται από τους νόμους του Λάγκος.

Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαμάχη σχετικά με τη Συμφωνία και τη χρήση των Υπηρεσιών μας πρέπει να επιλύεται στα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια του Λάγος.

Αλλαγές

Η GeekTekies Marketing έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να αντικαταστήσει αυτούς τους Όρους κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Εάν κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων μέσω του ιστότοπού μας, του email ή άλλων μέσων επικοινωνίας. Η ειδοποίηση θα υποδεικνύει ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν τεθούν σε ισχύ οι ενημερωμένοι όροι.

Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές που έχουμε κάνει, σας συνιστούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου ειδοποίησης ή μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών.

Η συνεχής χρήση των υπηρεσιών μας θα υπόκειται στους νέους όρους.

Είναι εύκολο να ξεκινήσετε.

Κατανοώ σίγουρα το ενδιαφέρον σας για τους όρους αυτού του ιστολογίου.

Αυτό το ιστολόγιο είναι εύκολο στην πλοήγηση επειδή προσφέρει μοναδικό περιεχόμενο στο κοινό-στόχο του, το οποίο είναι κυρίως αρχάριοι και webmasters, ως μέρος μιας δωρεάν και εξαιρετικής υπηρεσίας.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστολογίου είναι ανοιχτό σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, και δεν υπάρχουν περιορισμοί ή περιορισμοί στην πρόσβαση στο υπέροχο περιεχόμενό του.

Το περιεχόμενο του ιστολογίου εστιάζει στην εκπαίδευση και είναι σκόπιμα απλοποιημένο για να διασφαλιστεί ότι οι αναγνώστες από όλες τις χώρες μπορούν εύκολα να κατανοήσουν τα κύρια σημεία. Στο τέλος κάθε ανάρτησης ιστολογίου, οι αναγνώστες έχουν τις γνώσεις που χρειάζονται για να εφαρμόσουν ανεξάρτητα αυτά που έμαθαν.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι γραμμένο από επαληθευμένους μπλόγκερ που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν την ανθρωπότητα με τη δική τους εμπειρία. Το ιστολόγιο δεν έχει περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων και τυχόν εικόνες που ανήκουν σε κάποιον άλλο πιστώνονται αναλόγως από σεβασμό προς τους ιδιοκτήτες.

Για όσους παρέχουν προσωπικές πληροφορίες σε αυτό το ιστολόγιο, σημειώστε ότι οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν πάντα εμπιστευτικές και δεν θα δημοσιοποιούνται σε καμία περίπτωση. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών και δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε με κανέναν τρόπο κατάχρηση. Οι πληροφορίες που παρέχετε πρόσβαση στο ιστολόγιο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη βελτίωση της εμπειρίας σας και τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ιστολογίου.

Οι γονείς και οι φροντιστές έχουν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν το υλικό του ιστότοπου για να βεβαιωθούν ότι είναι απλό και χρήσιμο για τα παιδιά.

Αν συναντήσετε κάτι που είναι ακατάλληλο για παιδιά ή πολύ δύσκολο να το κατανοήσουν, παρακαλώ στείλτε μου email ή επικοινωνήστε μαζί μου στο   geekinfo[at] geektekies.com   .

Τέλος, είμαι πραγματικά ευγνώμων για την επίσκεψή σας στο blog. Σημαίνουν πολλά για μένα και θα προσπαθήσω να βελτιωθώ και να παρέχω καλύτερες υπηρεσίες. Μαζί θα πετύχουμε ακολουθώντας τις οδηγίες και μοιράζοντας πολύτιμο περιεχόμενο.